Ministerija skelbia naują egzaminų tvarką: kokie ir kada vyks tarpiniai patikrinimai? | pragiedres.lt

 
🫢 Ir… Kokia Jūsų nuomonė?
 
➡️ Ar tikrai naujoje egzaminų tvarkoje į mokyklų bendruomenių patarimus įsiklausyta?
 
➡️ Ar tikrai objektyviai įvertintas ir suplanuotas birželio mėnesį teksiantis darbo krūvis mokykloms?
 
➡️ Ar išlaikytas pažadas VBE padalinti į dvi dalis? Tuomet kas nutiko su matematika?
 
➡️ Ar tikrai įvertintas būsimų VBE vykdytojų ir vertintojų (ir tuo pačiu jų, kaip mokytojų, dėstančių I-II klasėse) darbo krūvis?
 
➡️ Ar I-II klasių mokiniams bus realu užtikrinti kokybišką ugdymo(si) procesą VBE metu?
 
➡️ Ar ir vėl tikimasi VBE pirmosios dalies organizavimo problemų, kad ir kitų metų vienuoliktokai pirmąją egzamino dalį galės perlaikyti?
 
➡️ Ar … Ar… Ar…
 
➡️ Ir dar. Ar dabartinis grūmojimas pirštu buvusiai NŠA vadovei nepavėluotas? Ar apskritai kam nors dar rūpi NŠA darbo kokybė ir metodai? Ar tikrai visuomet ieškoma mokiniui ir mokytojui palankių darbo sąlygų ir sprendimų? Dažniausiai (jei ne visada) – ne. Sukurta „sistema“ tarnauja kažkam kitam.
 
😌 Liūdna.
 
Krepšelis
Scroll to Top